Krajowa Integracja
Lp.NazwaURL
11. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntówhttps://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
22. Uzbrojenie Terenuhttps://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu
33. Punkty Adresowehttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaPunktowAdresowych
44. Osnowa geodezyjnahttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaOsnowy
55. Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennegohttps://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego
66. NMT Cieniowanie (1m x 1m)http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/ShadedRelief
77. Baza danych obiektów topograficznych 10khttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycja_BDOT10k_WMS/MapServer/WMSServer
88. Usługa przegl±dania (WMS) hipsometrii NMT o dynamicznej skali barw.http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WMS/Hypsometry
99 Usługa przegl±dania (WMS) ortofotomap dla obszaru Polskihttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution
Geo-System - EGiB
Lp.NazwaURL
1Miasto Chełmhttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mchelm
2Powiat Garwolińskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/garwolin
3Powiat Krasnostawskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/krasnystaw
4Powiat Mińskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/minsk
5Powiat Piaseczynskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/piaseczno
6Powiat Pruszkowskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow
7Powiat Wejherowskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wejherowo
8Powiat Włodawskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wlodawa
9Powiat Wołomińskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wolomin
10Powiat Wrzesińskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wrzesnia
Geo-System - Mapa zasadnicza
Lp.NazwaURL
1Powiat mińskihttp://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/minsk-mz
2Powiat otwockihttp://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/otwock-mz
3Powiat piaseczyńskihttp://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/piaseczno-mz
4Powiat pruszkowskihttp://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/pruszkow-mz
Geo-System - Osnowa
Lp.NazwaURL
1Miasto Chełmhttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/mchelm-osnowa
2Powiat garwolińskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/garwolin-osnowa
3Powiat krasnostawskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/krasnystaw-osnowa
4Powiat mińskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/minsk-osnowa
5Powiat piaseczyńskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/piaseczno-osnowa
6Powiat pruszkowskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/pruszkow-osnowa
7Powiat wejherowskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wejherowo-osnowa
8Powiat węgrowskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wegrow-osnowa
9Powiat włodawskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wlodawa-osnowa
10Powiat wołomińskihttp://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wolomin-osnowa
Geo-System - Zakresy
Lp.NazwaURL
1Miński - aktualnehttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/minsk/zakresy.map
2Miński - archiwalnehttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/minsk/zakresy_arch.map
3Wejherowski - aktualnehttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/wejherowo/zakresy.map
4Wejherowski - archiwalnehttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/wejherowo/zakresy_arch.map
Geo-System - Adresy
Lp.NazwaURL
1Internetowy Manager Punktow Adresowychhttp://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms-impa
2Wybrana gminahttp://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms/$TERYT
Geoportal
Lp.NazwaURL
1Administracyjna Mapa Polskihttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Administracyjna/MapServer/WMSServer
2Budynki BDOT 2009http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2009/MapServer/WMSServer
3Budynki BDOT 2010http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_BDOT_BUD_2010/MapServer/WMSServer
4Centralny Bank Osnówhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer
5Dane o charakterze katastralnymhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer
6Krajobrazowa Mapa Polskihttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Krajobrazowa/MapServer/WMSServer
7Lokalizacja stacji EUPOShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_ZSIN_EUPOS_WMS/MapServer/WMSServer
8Mapa topograficznahttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/TOPO/MapServer/WMSServer
9Numeryczny Model Terenu LPIS – Hipsometriahttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HIPSO/MapServer/WMSServer
10Ogólnogeograficzna Mapa Polskihttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Ogolnogeograficzna/MapServer/WMSServer
11Ortofotomapahttps://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution
12Osnowahttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer
13Państwowy Rejestr Granic - jednostki terytorialnehttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRG_WMS/MapServer/WMSServer
14Państwowy Rejestr Nazw Geograficznychhttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer
15Stacje ASG-EUPOShttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_ASG_EUPOS_WMS/MapServer/WMSServer
Inne
Lp.NazwaURL
1Bank Danych o Lasachhttp://www.bdl.info.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer
2Gmina Lomianki - ortofotohttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/ozarow/orto_lomianki.map
3OpenStreetMap - Polskahttp://osm.e-mapa.net/cgi-bin/openstreetmap
4Powiat Drawski - mapa glebowahttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/drawsko/glebowa.map
5Powiat Warszawski Zachodni - mapa zasadniczahttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/ozarow/zasadnicza.map
6Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowiehttp://s.gis-net.pl:8080/geoserver/wms
7Tatrzański Park Narodowyhttp://geoportaltatry.pl/scripts/isdp_tpn_portal.dll/wms?
8UMP/OSM/Googlehttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/ump/ump.map
9WMS - Drawskihttp://gryf.serverwms.pl/wms.php?url=https://drawski.webewid.pl/wms/
10WMS - RDLP Zielona Górahttp://rdlpzg.gis-net.pl/wms?
11WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony ¦rodowiskahttp://sdi.gdos.gov.pl/wms
12Wojewodztwo Lubelskie - mapa glebowahttp://serverwms.pl/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/igs/wdrozenia/lubelskie/wms/glebowa.map
Mapa zasadnicza
Lp.NazwaURL
1Mapa zasadnicza - WMShttp://webewid.pwz.pl/wms-mz/
Mazowiecki SIP
Lp.NazwaURL
1MSIP - Baza Danych Obiektów Topograficznychhttp://wrotamazowsza.pl/msip/tbd/wms
2MSIP - dane tematycznehttp://wrotamazowsza.pl/msip/tematyczne/wms
3MSIP - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Mazowieckiegohttp://wrotamazowsza.pl/msip/plany/wms
PIG-PIB
Lp.NazwaURL
1Hydrogeologia - obszary zagrożone podtopieniamihttp://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer
2Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp200k_a/MapServer/WMSServer
3Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer
4Mapa geo¶rodowiskowa Polski 1:50 000 (MG¦P)http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/mgsp50k_skorowidz/MapServer/WMSServer
5Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mlp50k/MapServer/WMSServer
6Mapy geologiczno-turystycznehttp://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/geoturystyka/MapServer/WMSServer
7Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymihttp://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/sopo_obszary/MapServer/WMSServer
8Surowce - złoża, tereny i obszary górniczehttp://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer
9Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp50k/MapServer/WMSServer
Powiat minski
Lp.NazwaURL
1Fotoszkicehttp://minski.serverwms.pl/cgi-bin/mapserv?map=/home/wms/minski/zdjecia.map
UM m.st. Warszawa
Lp.NazwaURL
1Inwestycjehttp://inwestmapa.um.warszawa.pl/cgi-bin/inwestycje
2Ortofotomapa 2010 10cmhttp://wms.um.warszawa.pl/serwis
3Ortofotomapa Warszawy - 2005http://inwestmapa.um.warszawa.pl/cgi-bin/ortofotomapa
4Server WMS m.st. Warszawyhttp://wms.um.warszawa.pl/serwis
5Utrudnienia w ruchuhttp://inwestmapa.um.warszawa.pl/cgi-bin/utrudnienia
Wrota Podlasia
Lp.NazwaURL
1PSIP - TBDhttp://www.psip.wrotapodlasia.pl/BDOT/Request.aspx
ZCPWZ - powiaty
Lp.NazwaURL
1Powiat białogardzkihttp://83.238.126.22/cgi-bin/wms
2Powiat choszczeńskihttp://79.190.167.51/cgi-bin/choszczno
3Powiat Drawskihttp://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mapserv?map=/srv/webgis/drawsko/drawsko.map
4Powiat goleniowskihttp://95.51.38.226/cgi-bin/wms
5Powiat gryfickihttp://83.0.172.114/cgi-bin/gryfice
6Powiat gryfińskihttp://83.13.157.146/cgi-bin/wms
7Powiat kamieńskihttp://83.168.84.21/cgi-bin/kamien
8powiat kołobrzeskihttp://194.24.244.51/cgi-bin/wms
9Powiat koszalińskihttp://62.108.176.244/cgi-bin/wms
10Powiat łobeskihttp://80.52.227.211/cgi-bin/lobez
11Powiat my¶liborskihttp://213.76.166.254/cgi-bin/mysliborz
12Powiat polickihttp://46.170.65.211/cgi-bin/police?
13Powiat pyrzyckihttp://78.159.69.27/cgi-bin/pyrzyce
14Powiat stargardzkihttp://mapserv.podgik.stargard.pl/mapserv/mapserv?MAP=/usr/local/wms/htdocs/stargard.map
15Powiat szczecineckihttp://84.205.31.118/cgi-bin/wms
16Powiat ¶widwińskihttp://94.40.11.147/cgi-bin/wms
17Powiat wałeckihttp://podgik.powiatwalecki.pl/wms